» » هواساز مخصوص قارچ
هواساز سالن پرورش قارچ

هواساز سالن پرورش قارچ

امروزه استفاده از انواع هواساز های معمولی و صنعتی بسیار شایع می باشد. یکی از پرکاربرد ترین سیستم های تهویه ای به نام هواسازهای سالن پرورش قارچ می باشد که نوعی هواساز صنعتی است و برای پرورش انواع قارچ ها کاربرد گسترده ای دارد. این نوع هواساز ها دارای اجزا و انواع متنوعی هستند که بر اساس مدل، رنج ...