چرا به استفاده از دستگاه زنت برای پرورش قارچ نیازمندیم؟

چرا به استفاده از دستگاه زنت برای پرورش قارچ نیازمندیم؟

استفاده از دستگاه زنت برای پرورش قارچ در صنعت تولید قارچ بسیار فراگیر شده است. به گونه ای که می توان در هر مزرعه ی حرفه ای تولید قارچ انتظار حضور یک نمونه ی معمولی تا حرفه ای از آن را داشته باشیم. استفاده از دستگاه زنت برای پرورش قارچ به دنبال حساسیت بالا در تولید قارچ فراگیر شده است . ...